Vet du

Jeg er ikke ansvarlig for mine egne handlinger. Jeg er et produkt av dagens samfunn. Jeg overlever, for det er ikke noe mer til livet. Hvis du tror det finnes et alternativ, tror du vel på fri vilje også.

Fri vilje eksisterer ikke, leser du litt psykologi vil du forstå det. Likså vi trener andre dyr, trener og samfunnet oss til å bli fungerende mennesker. Jeg fungerer nok ulikt fra deg, og du vil nok si at jeg lever ansvarsløst, men jeg gjør bare som jeg er lært. Akkurat som du.

Veldig forenklet så gjør vi det som gir oss minst ubehag i hverdagen, vi anstrenger oss hardere for å unngå et ubehag enn å oppnå ett gode. Slik dannes det adferdsmønstre, og disse følger oss stort sett gjennom hele livet. Særlig om de er livsnødvendige, eller i alle fall fordi vi tror de er livsnødvendige.

Tro er en artig sak, for den som ikke har den og bare kan observere hvordan tro blir uttrykt. Enten det er religion eller en filosofi, vi har – nesten – alle samen en tro. Om så bare troen på at en dag går vi alle til grunne. Det er min.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s