Serotonin; proteinkvalitet og sollys

Serotonin,  dopamin og norepinephrine,  tre nevrotransmittere som alle har noe med den mentale helsen å gjøre. Kanskje ikke så rart, da, at nesten samtlige antidepressiva prøver å øke mengden av en eller flere av disse stoffene i hjernen? SSRI; regulerer serotoninnivå. SNRI; serotonin og noradrenalin. NDRI; Noradrenalin og dopamin.

Hvordan gjør de det?

Dopamin og noradrenalin skal få sine egne poster. Først om serotonin.

Serotonin er nok den nevrotransmitteren det er blitt forsket mest på når det kommer til depresjon, pubMed søk “serotonin+depression” gir 17337 resultater. (Til sammenligning er det bare 5767 på dopamin.)

Hva er det som er så spesielt med serotonin? Den finnes i hjernen, i tarmen og i det sentrale nervesystemet. Serotonin er med på å regulere flere viktige funksjoner i hjernen/kroppen, som;

  • Humøret
  • Hukommelsen
  • Sultfølelse (særlig i forhold til karbohydrater)
  • Kognitiv tenkning
  • Konsentrasjon
  • Energinivå

Dette er funnet ut ved å se på hva som skjer når individer som har lavt serotonin (deprimerte) får serotoninbehandling. Ved hjelp av medisiner.

Men er det ikke noe annet som kan øke serotoninnivået? Det er flere faktorer som spiller inn når det kommer til serotoninproduksjon;

  • Kosthold
  • Lys
  • Søvn
  • Trening

Kosthold
Serotonin dannes av aminosyren tryptophan. Vi er altså avhengige av å ha et lager tryptophan tilgjengelig så hjernen kan produsere nok serotonin til å holde oss i god form. Siden tryptophan er en aminosyre, blir den tilført kroppen gjennom proteiner. Det er ikke så enkelt at det bare er å spise mat med høyt tryptophaninnhold, for det er mengden tryptophan i forhold med andre aminosyrer som sier hvor mye hjernen kan ta til seg.

Det er her typen protein spiller en rolle. En liten, men dog interessant studie, viste at det var forskjell på hvor mye tryptophan som ble tatt opp i kroppen avhengig av hvilket protein den kom fra. Nedslående for deg som spiser brødmat, studien viste at gluten gjorde at opptaket av tryptophan sank med 25% fra fastende. Den samme studien viste at tryptophan fra maisstivelse verken økte eller senket nivået.

For at tryptophan skal kunne omgjøres til serotonin, trengs mineralet sink og vitamin b6.

Om kroppen er inflammert, vil tryptophan heller danne nevrotransmitteren kynurenic i stedet for serotonin.

Et naturlig kosthold vil langt på vei gi kroppen den næringen den trenger for å produsere de stoffene som fremmer god helse.

Lys
Det er vist at menneskehjernen har mindre serotonin tilgjengelig vinterstid enn i sommerhalvåret, en av teoriene på hvorfor handler om sollys. Teorien er at om vinteren sov forfedrene våre mer (og det energinivået som fulgte serotoninmangelen gjorde ikke noe), at det hadde noe med tilgangen på mat å gjøre (mindre om vinteren, mer om sommeren). I alle fall – utendørslys, helst fra sola, (lys fra vanlige lamper når ikke sammen konsentrasjon) holder serotoninnivået ved like.

Søvn
Serotonin og døgnrytme henger sammen, for mye serotonin holder oss våkne og for lite gjør oss slappe. Søvn regulerer også nivået av flere andre hormoner, en god døgnrytme er derfor god samme hva.

Trening
Det er vist at aktivitet stimulerer hvor mye serotonin som går gjennom hjernen, i tillegg er det vist at tryptophan blir mer tilgjengelig i hjernen, som da kan bruke den til å bli serotonin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s