Dopamin

Dopamin. Fra Wikimedia.

Dette er dopamin. Dopamin er både en nevrotransmitter samt en forløper for noradrenalin og adrenalin, to andre nevrotransmittere. Selv om dopamin har blitt sett på som bringeren av velvære, er det heller slik at dopamin får oss til  gjøre noe som oppfattes som positivt. Det er dopamin som får oss til å ønske å gjøre noe. Dopamin har flere veier i hjernen, stier som binder et hjernesenter til et annet, med sine funksjoner;

  • En av veiene går fra substansia nigra til striatum. Dette er koblet til motorikk.
  • En annen vei går fra hypotalamus til hypofysen. Dopamin kan påvirke det endokrine systemet.
  • En vei er kalt “belønnelsesveien”, da stimuli av dopamin langs denne er vist å ha en sammenheng med avhengighet og motivasjon. Denne kalles den mesolimbiske veien og går fra det ventrale tegmentale område (VTO) til den prefrontale cortex. Her finnes også sammenhenger med hukommelse.

Dopamin dannes av aminosyren tyrosin, som igjen kan dannes av en annen aminosyre; fenylalanin (en av de essensielle aminosyrene). For at denne prosessen skal foregå må jern være tilstede.

Dopamin er bevist innblandet i ADHD, Parkinsons, Alzheimers, schizofreni, affektive lidelser og avhengighet (f.eks. rus). Dopamin gir oss “drive” til å ville gjøre noe, uten dette stoffet er det ingen motivasjon til å gjøre aktiviteter som bringer glede (symptomer som anhedoni, isolasjon). Motorikken sløves og hjernen arbeider tregere.

Dopamin kan påvirkes på flere måter;

  • Stimuli (alkohol, kaffein, nikotin, narkotika)
  • Stress
  • Inflammasjon

Dopamin og inflammasjon
Cytokiner, som blir produsert når kroppen er inflammert av f.eks. omega6 og glutenrik mat, kan hindre produksjonen av dopamin i hjernen ved at mengden av stoffet BH4, som er nødvendig for dopaminsyntesen, reduseres. Dopamin er også et offer for oksidasjon og frie radikaler, som også påvirkes av inflammasjon. Et kosthold uten pro-inflammatoriske råvarer (omega6, gluten, kasein) vil gjøre det lettere for kroppen å produsere dopamin. I tillegg vil omega3 og antioksidanter være til hjelp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s