Stress – Sløver hjernen

Under stress starter kroppen en mengde funksjoner for å overkomme presset/belastningen den blir utsatt for. Som å aktivere HPA aksen, som kort fortalt er hypotalamus, hjernens kontrollsenter, som ber kroppens hormonproduserende kjertler om å sette kroppen i beredskap. Hormon betyr fra gresk “å starte”, men hva HPA aksen er, og hvilke prosesser den starter i kroppen, står det mer om her. Når HPA aksen aktiveres, stimuleres også andre deler i hjernen enn hypotalamus, nemlig ventral tegmental area (VTA), en del av den mesocorticale dopaminstien i hjernen. Denne stien går fra VTA til den prefrontale cortex.

Kognitiv svekkelse

Den prefrontale cortexen (PFC) i hjernen styrer en del viktige funksjoner;

  • Konsentrasjon
  • Problemløsning
  • Målorientert adferd

Både dopamin og noradrenalin er å finne i denne delen av hjernen, og de spiller inn på våre kognitive evner. Dopamin i PFC, i forhold til kognisjon, fungerer som ved en omvendt U kurve. Med for lite dopamin fungerer ikke hjernen optimalt, men for mye og hjernen kan ikke skille viktig fra uviktig informasjon (stimuli) > nedsatt evne til å fungere.

Dette går igjen på hva som hadde vært fordelsaktig i en fight-or-flight situasjon, da trengs ikke innviklede tankemønstre eller konsentrasjon. Ergo gir det mening å sette PFC ut av spill. Det er ganske vanlig for psykisk syke å ha nedsatt konsentrasjon og hukommelse, i tillegg er det en bivirking på flere medisiner. Hjelper lite å kunne en mengde strategier for å komme seg ut av den psykiske problemstillingen hvis hjernen ikke kan finne frem informasjonen fra tidligere psykdomsperioder og hente erfaringer derifra. Slik faller man fort i samme klemma som tidligere, selv om man “vet bedre”.

Medisiner

A-typiske antidepressiva, NDRI, påvirker dette systemet. NDRI står for ‘Norepinephrine Dopamine Reuptake Inhibitor’, norepinephrine er noradrenalin på norsk. Noradrenalin blir dannet av dopamin, så disse to henger ofte sammen. En slik medisin er Wellbutrin, fra felleskatalogen under ‘mindre vanlige bivirkninger’   står det;

  • Forvirring
  • Konsentrasjonsvansker

Mindre vanlige bivirkninger betyr 1 av 100 får dem. Problemet er at forvirring og konsentrasjonsvansker også er symptomer på psykisk sykdom. Gjerne fordi det er noe galt med dopamin og noradrenalin i PFT! Å da bruke NDRI, som kan føre til overstimulering av hjernen, er dømt til å misslykkes. Hvis Wellbutrin ikke fungerer, gir deg dårligere konsentrasjon/fokus er det en sjanse for at det rett og slett ikke er dopamin eller noradrenalin som er problemet ditt! Har du også prøvd SSRI, uten effekt, er det nok heller ikke serotonin. Da sitter du igjen med inflammasjon. Inflammasjon kan bedres ved hjelp av et kosthold med lavt innhold av omega6, og ved å utelukke gluten og helst meieriprodukter også.

Hvis derimot NDRI virker på deg, så flott! 🙂 Dette kan også løses uten piller. NDRI øker mengden dopamin som blir tatt opp, men å øke dopamin kan også gjøres naturlig. Dopamin dannes av aminosyren tyrosin, som finnes i kjøtt av storfe, gris, kylling, fisk. For at tyrosin skal gjøres om til dopamin trengs også mineralene sink, magnesium og jern. Til sist trengs det B-Vitaminer. Dette finnes i grønnsaker. Det er også viktig å ikke spise mat som inneholder mye fytinsyre, som korn (alle sorter; hvete, spelt, rug, havre), bønner, nøtter og frø (de to siste inneholder også mye omega6).

En annen ting hjernen trenger for å kunne fungere, er antioksidanter. Når dopamin og noradrenalin forbrennes skapes det frie radikaler, antioksidanter rydder opp. Den kraftigste antioksidanten i kroppen er glutation, som er dannet av aminosyrene glycin, cystein og glutamatsyre. Som også kommer fra mat! Les mer om glutation her.

Advertisements

4 thoughts on “Stress – Sløver hjernen

  1. Pingback: Hvordan steinalderkost bedrer psykisk helse – Inflammasjon | En samling

  2. Pingback: Metylering – DEL 1 | En samling

  3. Pingback: Tvang – mestring | En samling

  4. Pingback: Look into my eyes – Sanseinntrykk | En samling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s