Gammel viten

Det er ikke slik at det er én spesifikk årsak for psykisk sykdom som stemmer på alle, derimot er det sånn at en endring i livsstil (kosthold og trening) virker inn på så mange mulige årsaker at det er en enkel strategi å prøve – uten bivirkninger.

Om det er traume som ligger i bakgrunnen og skaper psykisk uro, er det kanskje ikke nok, men det vil allikevel hjelpe på å ha en hjerne og kropp som fungerer slik det skal for å bedre kunne forstå og jobbe med problemene.

*Jeg vil bruke engelske navn da de er lettere å søke opp for andre, informasjon på norsk er ikke alltid like grei å finne.

Ortomolekylær medisin
På 1950 tallet oppdaget canadiske forskere, ledet av Abram Hoffer, noe rart med urinen til flere schizofrene pasienter. De oppdaget en høy mengde pyrroler, og de kalte det mauve factor. To av tre schizofrene hadde denne abnormaliteten, som også hadde blitt oppdaget hos personer med LSD-introdusert psykose. Alle mennesker har pyrroler i kroppen, men en del har altså for mange. Denne tilstanden har mange symptomer, og flere av dem vil være symptomer på en psykisk sykdom.

Amerikaneren Carl Pfeiffer undersøkte senere det samme, han fant ut den kjemiske årsaken til at et høyt pyrrolenivå gikk ut over pasientens mentale helse;

Pyrroler binder seg nemlig til mineralet sink og vitaminen B6. Og når pyrrolene blir skilt ut med urinen, forsvinner også næringsstoffene de hadde bundet seg til.

Så disse galehuspasientene, på grunn av deres økte produksjon av pyrroler, hadde mangler av både sink og B6. Sink er et av våre viktigste mineraler og er med i over 300 prosesser i kroppen, ikke minst er det viktig for dannelsen av nevrotransmitterne vi trenger for at hjernen skal fungere. Vitamin B6 er likeså viktig for disse nevrotransmitterne, og for å hjelpe kroppen å bekjempe oksidativt stress, som igjen påvirker hele kroppen (deriblandt hjernen). Når kroppen da kvitter seg med disse to i store kvanta, har den ikke lenger nok til at den kan opprettholde alle funksjoner på et tilfredsstillende nivå. Abram Hoffer beviste at ved mangler kan kroppen nedprioritere enkelte “uviktige” funksjoner.

En pyrrolering – Wikipedia

Senere er det funnet andre kjemisk forbindelser som binder seg til/forstyrrer næringsstoffer, som fytinsyre som finnes i mye av kostholdet til den gjengse person (korn, bønner, frø, nøtter). Om det er noe som går igjen ved psykdom, er det sinkverdier utenfor det normale.

Forstyrrelser i kroppens mineralbalanse  er påvist i disse tilstandene;

  • Schizofreni
  • Bipolar
  • Autisme
  • Depresjon
  • Angst
  • ADD/ADHD

Og rart er det jo ikke, da da nevrotransmittersyntesene er avhengige av tilgjengelige næringsstoffer for å fungere. Og nevrotransmittere er signalstoffene i hjernen. Det er som sagt mye som kan påvirke kroppens evne til å ta til seg næring – dagens vanlige kosthold med mye korn og meieriprodukter er ikke ideelt. Spesielt ikke for de av oss som sliter med hjernen, vi trenger næringen vår!

Lithium, som blir brukt i behandling av bipolar lidelse, ble oppdaget i 1940årene og brukes enda i dag – Lithium har potensielt svært farlige bivirkninger. Cocktails med flere ulike medisiner er vanlige, bivirkninger likeså. Men litt bivirkninger er kanskje bedre enn å være psyk? Somatiske pasienter må ikke finne seg i det samme som vi psykise – medisinene våre er utdaterte, det finnes bedre metoder, enkle metoder, de må bare bli kjent og tatt i bruk.

“For every drug that benefits a patient, there is a natural substance that can achieve the same effect.” — Pfeiffer’s Law

Kilder

Effects of Zinc and Ferritin Levels on Parent and Teacher Reported Symptom Scores in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Ozgur Oner, Child Psychiatry Department, Dr Sami Ulus Children’s Hospital, Telsizler, Altindag, Ankara, Turkey. Fogarty International Center Mental Health and Developmental Disabilities Program, Children’s Hospital, Boston, MA, USA

Tracemetals, neuromelanin and neurodegeneration: an interesting area for research
T. S. Sathyanarayana Rao, Luigi Zecca,* and  K. Jagannatha Rao**
Comparative analysis of serum manganese, zinc, calcium, copper and magnesium level in panic disorder patients
Nahar Z, Azad MA, Rahman MA, Rahman MA, Bari W, Islam SN, Islam MS, Hasnat A
Zinc, manganese, calcium, copper, and cadmium level in scalp hair samples of schizophrenic patients.
Rahman A, Azad MA, Hossain I, Qusar MM, Bari W, Begum F, Huq SM, Hasnat A.
Toxic Metals and Essential Elements in Hair and Severity of Symptoms among Children with Autism
Eleonor BLAUROCK-BUSCH,a Omnia R. AMIN,b Hani H. DESSOKI,c and  Thanaa RABAHd
Trace elements in bipolar disorder.
González-Estecha M, Trasobares EM, Tajima K, Cano S, Fernández C, López JL, Unzeta B, Arroyo M, Fuentenebro F.
Nutrition Power
William J. Walsh
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s