Næringsfattig mat kan gjøre barn engstelige og aggressive

Bergensavisene har i dag hvert sitt oppslag;

Småbarn som spiste usunn mat i sine første fem leveår, eller ikke spiste nok næringsrik mat som for eksempel grønnsaker, hadde økt risiko for symptomer på depresjon og angst i tillegg til atferdsproblemer. Studien viser at det ikke bare er usunn mat som knyttes til psykiske plager, men også det å spise lite av sunne matvarer.
Barn får angst av usunn mat
 bt.no (Min utheving)

Sjokolade, pizza og vafler er blant produktene som ble definert som usunne, mens den sunnere kategorien omfatter blant annet fiskeprodukter, grønnsaker og brød med kjøttpålegg. Resultatene antyder blant annet at barn som spiste usunt, eller for lite næringsrik mat som grønnsaker de første fem årene, hadde økt risiko for symptomer på depresjon og angst i tillegg til atferdsproblemer.
Små barn kan bli aggressive av usunn mat ba.no (Min utheving, og brød defineres ikke som sunt i min verden så det er strøket av “sunn” lista)

Jeg liker ikke begrepene sunn og usunn, særlig ikke i avisene. Her er for eksempel brød gitt ett sunnhets-stempel, mens fett er fyfy. Noe lavkarbo-propaganda har jeg ikke tenkt å begi meg ut på, men det hele dreier seg om type fett. Et høyt inntak av omega6-fettsyrer vil være negativt (kan motvirkes av omega3, en grei ratio mellom de to er 4:1, men totalen burde uansett være så lav som mulig!), mens fett som ikke påvirker omega-balansen er gunstig.

Hvis vi fokuseres på næringsinnhold, og det er det som er det vesentlige i teksten, kan ikke brødet defineres som sunt på noe vis. Brød inneholder fytinsyre som binder seg til fire viktige mineraler for god helse: sink, magnesium, jern og kalsium. Da blir brødet med ett mer næringsfattig, og verre blir det for så lenge fytinsyre er i tarmen, vil den binde seg til disse mineralene om de kommer fra brødet eller ei. Så spiser du brød til middagen (som forhåpentligvis er næringsrik) kan du få i deg mindre næring enn du tror.

A range of compounds with negative nutritional impact – ‘anti-nutrients’ – are found in most plant foods. The contents of anti-nutrients in processed foods depend on the ingredients and processing. Anti-nutrients in complementary foods for children can have a negative impact on nutritional status.

The aim of this study was to screen complementary foods from developing countries for the anti-nutritional compounds, phytate, polyphenols, inhibitors of trypsin and chymotrypsin, and lectins. Commercial products based on whole grain cereals were included as a ‘worst-case’ scenario for anti-nutrient exposure in Europe. Contents of minerals (iron, zinc and calcium), in which absorption or utilisation is affected by anti-nutrients, were analysed. Thirty-six products representing foods used in food aid programmes, local blended foods, fortified instant porridges and ‘baby foods’ were analysed. The content of minerals indicated that the fortification of a number of products did not meet the declared levels of iron, zinc and calcium. (1)

Fullkorn som worst-case-scenario? Det sier ikke frokostblandings-reklamevideoene.

Complementary foods are often based on mixtures of cereal grains and legume seeds. Common legumes, such as soybean, mung bean, black bean, lentils and chick pea, increase the protein content and improve the protein quality of cereal-based complementary foods. Both legumes and cereals, however, are rich in phytic acid, which is a potent inhibitor of mineral and trace element absorption.

Iron absorption in adult human subjects from legume soups made from soybeans, black beans, lentils, mung beans or split peas is low. The low iron absorption is mainly due to the presence of phytic acid although some legume proteins per se, such as soy, are also inhibitors of iron absorption.

Although the influence of phytic acid on zinc absorption in infants is uncertain, phytic acid does inhibit zinc absorption in adults in a remarkably similar way to its influence on iron absorption. (2)

Igjen, de samme stoffene finnes i brød, særlig i grovbrød (det er nemlig i kornet fytinsyren oppholder seg). Næringsrikt? I think not.

Phytate concentrations were highest in complementary foods based on unrefined cereals and legumes (approximately 600 mg/100 g dry weight), followed by refined cereals (approximately 100 mg/100 g dry weight) and then starchy roots and tubers (< 20 mg/100 g dry weight); mineral concentrations followed the same trend.

Desirable molar ratios for phytate:iron, phytate:zinc, and phytate:calcium were achieved for 25%, 70%, and 57%, respectively, of the complementary foods presented, often through enrichment with animal-source foods and/or fortification with minerals. Dephytinization, either in the household or commercially, can potentially enhance mineral absorption in high-phytate complementary foods, although probably not enough to overcome the shortfalls in iron, zinc, and calcium content of plant-based complementary foods used in low-income countries. Instead, to ensure the World Health Organization estimated needs for these minerals from plant-based complementary foods for breastfed infants are met, dephytinization must be combined with enrichment with animal-source foods and/or fortification with appropriate levels and forms of mineralfortificants. (3)

Bare 25% av barnematen som var basert på fullkorn klarte å ha nok mineraler til kroppen. Og de mineralene var ofte tilsatte!

Så for alle dere som tåler gluten, det er flere grunnet til å ikke spise korn! 🙂 Husk at næringsmangel også kan gjøre voksne engstelige og aggressive, og mineralene som påvirkes av fytinsyre er særs viktige for den psykiske helsen. Særlig sink og magnesium.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s