De syke mennesker

Kjemikalier gir barn hjerneskader fra forskning.no

Nordmenn i verdenstoppen i antallet miljøgifter i kroppen

Nordmenn blant de giftigste i verden

 

Er det rart vi er på sykdomstoppen i verden? I følge OECD er 10,7% av nordmenn i arbeidsfør alder uføre. Skyggesider med velferdsstaten kanskje? En reklame som går på TV nå hevder at antallet nordmenn som bor alene har fem-doblet seg (uten at jeg har sjekket de tallene). Ensomhet og isolasjon kan gi mange plager (og de er ikke innbildte!) og hvert år kommer det historier rundt jul om de ensomme nordmenn. Vi har råd til å være alene, og vi har råd til å kjøpe ting og tang som inneholder giftstoffer vi ikke vet helt hvordan påvirker oss. Barn vokser opp med stressede foreldre, arver deres stress og får dårligere helse? Vi vet ikke. At for mye stress påvirker oss negativt vet vi, og at barns hjerner nok er mer utsatte enn voksne er ikke vanskelig å tenke seg. Når disse barna vokser opp får de kanskje autoimmune sykdommer, om det er schizofreni eller lavt stoffskifte er forsåvidt likegyldig. Det er virkelig trist.

For enkelhetens skyld; det er to viktige begreper som ikke alltid kommer frem i lyset. Kontroll og mestring. Hvis du er ensom mot din vilje har du ikke kontroll på din egen situasjon. En som velger å være alene, har tatt et valg. Med valget kommer følelsen av kontroll over eget liv. Som er viktig for eget selvbilde, integritet, og selvfølgelig helsa. Å ikke ha kontroll er en stressfaktor; om det er pga. ensomhet, forhold ved jobb/skole, familie, å være pårørende, å være syk osv. spiller ingen rolle. Igjen er det viktig å tenke på barna – de har ikke kontroll over det som skjer dem i livet, og om de da ikke mestrer (hva det enn skulle bety i den gitte situasjonen) kan det bli vondt. Som eksempel er det barn som går med høye stresshormoner i flere måneder pga. barnehage (ingen studie i Norge enda, men det jobbes med). Hvordan påvirker dette hjernene deres? Det er ikke bra for oss voksne.

– Det er viktig å være oppmerksom på at barn også er sårbare fordi de er i utvikling, og langtidseffekten av stress vil kunne følge dem hele livet.

Stress kan få følger for barns utvikling fra nrk.no

Vi utsettes for ganske mange belastninger i dag som vi ikke hadde tidligere, og selv om vi alltid har hatt bekymringer (det skulle bare mangle) kan man jo lure på om det ikke er blitt for mye.

En av tre svenske tenåringer kronisk stresset – Er vi så mye bedre i Norge?

Ungdom trenger mer søvn, sover mindre – Studie utført i Bergen. Søvnmangel er koblet til en mengde symptomer, som depresjon. Nå er det jo slik at psykiske problemer kan forårsake søvnmangel, så da blir det enda en av disse vonde sirklene. Søvnmangel > Dårlig psykisk helse > søvnmangel

 

Advertisements