Selvmord, sol og allergier

Noe som gjerne går igjen om våren er at alle er så fordømt glade. Ikke bare mennesker, men hele verden ser ut til å ønske den varme tiden velkommen. Blomstene spirer, biene surrer rundt, fuglene kvitrer. Det er liv overalt. Bare ikke hos den deprimerte, som er helt utenfor dette fellesskapet. For dem som hadde håpet at nyåret skulle by på forandring, er tiden inne for å bli skuffet. Og “alle andre” ler og smiler, griller ute og har det gøy. Det er tungt. Det er en slags uskreven regel om at solskinnsdager betyr at man være lykkelig. Vinterstid er det langt mer akseptert å isolere seg innendørs.

Det var den sosiale biten, men det skjer flere ting om våren som kan påvirke psyken (på godt og vondt!).

Lys, varme og selvmord
Vi er avhengige av sola, lys og varme fra sola gjør planeten levelig for oss. Sola gir energi. Denne energien brukes av planter og dyr til å leve livet.

Et symptom på depresjon er apati:

Apati, psykologisk og psykiatrisk begrep som betyr mangel på sjelelige følelser (affekter). Som regel ledsaget av interesseløshet. Sees særlig ved svære depressive og schizofrene tilstander.
– fra Store Norske Leksikon

I tillegg kommer generell energiløshet. Apati har den fordelen at selv om man kanskje ønsker å ta livet av seg, har man ikke alltid ork til å gjennomføre (dette varierer selvsagt). Av personlig preferanse er apatiske depresjoner langt å foretrekke over agiterte depresjoner (agitasjon: bevegelse, uro, oppegging).

Sollys har en antidepressiv effekt (1), men som med andre antidepressiva er det noen fallgruver. Spesielt den første tiden øker sjansen for selvmord. Det er en tendens til at selvmordsraten øker om våren/tidlig på sommeren, i Norge skjer dette i mai(2). En teori er at man fremdeles “sitter fast” i det depressive tankemønsteret og antidepressivaen (i dette tilfellet sola) gir energi til å fullføre handlingen (3). Det er ikke enighet i om det er den totale mengden sollys over en måned, eller mengden sollys over et strekk av dager som er utslagsgivende. Det kan virke som om den første perioden med sollys er verst, før den antidepressive effekten slår inn etter noen uker. (4, 5,  6)

Sollys øker nivået av serotonin i hjernen, som påvirker følelser og humør, men også energinivå. For lite serotonin er oftest implisert i depressive tilstander, angst og tvangslidelser, mens for mye kan føre til psykoser og lavere impulskontroll (dette kan være medvirkende årsak til at bipolare blir (hypo)maniske på vårparten). Det er naturlige variasjoner i serotoninnivået i mennesker i løpet av året, med mindre i mørketiden og mer når sola kommer frem. Lave nivåer serotonin er ikke ensbetydende med depresjon, det er mer komplisert enn som så. Den antidepressive effekten av sollys er ikke nødvendigvis årsaken til flere selvmord på vårparten av året, men det påvirker i alle fall humøret på et vis.

Pollen
En annen ting som skjer om våren er nemlig at pollen dukker opp. Det er noen studier som mener det er en sammenheng mellom pollen i lufta og økt selvmordsrate (7, 8). Ikke alle er enige i dette. Grunnen til at det i det hele tatt blir forsket på er fordi flere studier har vist en sammenheng mellom betennelse i kroppen (som kan komme av allergi, f.eks. pollen, eller matvareallergi) depresjon og selvmordsrisiko (for ikke å nevne andre psykiske sykdommer som bipolar lidelse og schizofreni, angstlidelser mm)(9).

Det er ikke enkelt. Det er et sammensatt problem.

Trenger du noen å snakke med?
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Kirkenes SOS: 22400040
Sidetmedord.no

Kilder:
1) How to increase serotonin in the human brain without drugs. Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, Vol. 32, No. 6. (November 2007), pp. 394-399 by Simon N. Young

2) A role of sunshine in the triggering of suicide. Epidemiology (Cambridge, Mass.), Vol. 13, No. 1. (January 2002), pp. 106-109 by Eleni Petridou, Fotios C. Papadopoulos, Constantine E. Frangakis, Alkistis Skalkidou, Dimitrios Trichopoulos

3) Sunshine and suicide: Bright light may lead to serotonin-driven behavioural activation without improvement in depressive cognitive deficits Medical Hypotheses, Vol. 66, No. 4. (January 2006), 867,doi:10.1016/j.mehy.2005.11.012 by Leo Sher

4) Direct effect of sunshine on suicide. JAMA psychiatry, Vol. 71, No. 11. (November 2014), pp. 1231-1237 by Benjamin Vyssoki, Nestor D. Kapusta, Nicole Praschak-Rieder, Georg Dorffner, Matthaeus Willeit

5) Effects of sunshine on suicide rates Comprehensive Psychiatry, Vol. 53, No. 5. (July 2012), pp. 535-539, doi:10.1016/j.comppsych.2011.06.003 by Benjamin Vyssoki, Nicole Praschak-Rieder, Gernot Sonneck, et al.

6) Exploring lag and duration effect of sunshine in triggering suicide Journal of Affective Disorders, Vol. 88, No. 3. (November 2005), pp. 287-297, doi:10.1016/j.jad.2005.08.010 by Fotios C. Papadopoulos, Constantine E. Frangakis, Alkistis Skalkidou, et al.

7) Tree pollen peaks are associated with increased nonviolent suicide in women Molecular Psychiatry, Vol. 10, No. 3. (14 December 2004), pp. 232-235, doi:10.1038/sj.mp.4001620 by T. T. Postolache, J. W. Stiller, R. Herrell, et al.

8) Suicide risk in relation to air pollen counts: a study based on data from Danish registers BMJ Open, Vol. 3, No. 5. (01 January 2013), e002462, doi:10.1136/bmjopen-2012-002462 by Ping Qin, Berit L. Waltoft, Preben B. Mortensen, Teodor T. Postolache

9) The influence of inflammatory cytokines in physiopathology of suicidal behavior Journal of Affective Disorders, Vol. 172 (February 2015), pp. 219-230, doi:10.1016/j.jad.2014.09.057 by V. A. L. Miná, S. F. Lacerda-Pinheiro, L. C. Maia, et al.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s